QUACKER CLAMPERS - 2 броя.

QUACKER CLAMPERS - 2 броя.

Захват за стиропор ( bounce ).