MICROPHONE STAND

MICROPHONE STAND

Стойка за микрофон

Подходяща за интервюта

  • Дължина на рамото – 70 см
  • Височина – от 100 до 150 см на основната част, 200 см общо с рамото
  • Основа – трипод