LIPO GUARD BAG

LIPO GUARD BAG

Огнеопорна чанта за батерии – RunCam

Може да се използва за пренос на батерии в самолет, или при зареждане без надзор.