Скоба (Жабка) за тръбно скеле въртяща се кована - 6 броя

Скоба (Жабка) за тръбно скеле въртяща се кована - 6 броя

Въртящите тръбни връзки позволяват свързването на тръби под произволен ъгъл. Съчетаването на правоъгълни и въртящи връзки увеличава възможностите за изграждане на различни и при необходимост нетрадиционни конструкции на основата на тръбното скеле. Не се допуска използването им като правоъгълни връзки.

Този вид връзки намират най-голямо приложение в съвременното строителство за връзки на тръби с диаметър – 48.3 мм.