Скоба (Жабка) за тръбно скеле стационарна кована - 6 броя

Скоба (Жабка) за тръбно скеле стационарна кована - 6 броя

Обикновените правоъгълни връзки се използват за свързване на тръби, пресичащи се под прав ъгъл. Този вид връзки намират най-голямо приложение в съвременното строителство за връзки на тръби с диаметър – 48.3 мм.