FLOPPY 120/120cm - 4 броя

FLOPPY 120/120cm - 4 броя

Floppy 120/120cm

Може да се използва за оформяне на светлина, както и за negative fill

Към него има допълнителна престилка 120/120cm.