GRIP CLAMP - 6 броя

GRIP CLAMP - 6 броя

GRIP CLAMP – 6 броя

Имат много здрав захват.