FLYCAM FLOWLINE PLACID TWO AXIS SPRING ARM

FLYCAM FLOWLINE PLACID TWO AXIS SPRING ARM

FLYCAM FLOWLINE PLACID TWO AXIS SPRING ARM

-Flycam Placid е двуосно пружинно рамо, което се прикрепя към края на вашата Flycam Flowline.

-Той изолира вибрациите и осигурява плавни вертикални и хоризонтални движения.

-Flycam Placid се върти около оста си и осигурява странична стабилизация заедно с вертикалната стабилизация.

-Включва две пружини:

червена: 12-20кг товароносимост

синя: 5-12кг товароносимост