FLOPPY 100/100cm

FLOPPY 100/100cm

Floppy 100/100cm

Може да се използва за оформяне на светлина, както и за negative fill

Към него има допълнителна престилка 100/100cm и бял плат за отразяване на светлина.