DIMMER FOR TUNGSTEN BULBS - 2 броя

DIMMER FOR TUNGSTEN BULBS - 2 броя

Димер за контакт

Подходящ за димиране на крушки с нажежаема жичка

Не е подходящ за димиране на LED крушки